pravidla rezervace

  1. Online rezervace je závazná, tzn. že ihned po provedení rezervace je pro vás vyhrazeno místo ve vámi zvolené lekci a s vaší účastí se počítá.
  2. Uhrazení lekce probíhá před započetím lekce samotné ve Sport centru v Zastávce. Jednohodinová lekce stojí 100 Kč. Rovněž je možné zakoupit výhodnější permanentku.
  3. V případě nutnosti zrušení vaší rezervace, učiňte tak nejpozději 24 hodin před termínem vámi rezervované lekce (zrušení je možné pomocí odkazu v rezervačním e-mailu, který jste při rezervaci obdrželi).
  4. Pokud zrušíte rezervaci po uplynutí 24hodinové lhůty před začátkem lekce nebo se nedostavíte na lekci, budete povinni uhradit poplatek 100 Kč za nevyužité místo. Myslete, prosím, na ostatní, kteří by rádi cvičili, a tímto jim držíte místo v lekci.
  5. Zasláním rezervace udělujete souhlas Sport centru Zastávka se sídlem Stará osada 571, Zastávka (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (též známé jako „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel rezervace sportovních lekcí. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, nebo do odvolání souhlasu.